Forumbyrån åstadkommer aha-upplevelser genom att deltagarna betraktar den knepiga situationen från motpartens synvinkel, och därmed får en ökad förståelse för hur det egna beteendet påverkar och förändrar skeendet.

 

 

Behöver ni fylla på med inspiration, väcka engagemang och själva bidra med ägarskap och förändringsbenägenhet? 

Vill ni samtala, fördjupa, lyssna och lära tillsammans?

 

Vårt sätt att para professionellt gestaltande med kunskap om förändringsprocesser skapar förståelse, nya perspektiv, en minnesvärd upplevelse och lust att bidra till lösningen.

 

Vi har arbetat med frågor kring värdegrund, bemötande, samarbete på tvären, ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet, jämställdhet, entreprenörskap, mångfald, ledarskap och medarbetarskap.

 

Ert syfte är vårt riktmärke. 

Ert mål styr vårt arbete.

Forumbyrån använder forumspel

som ett processverktyg för att lägga 

frågorna på bordet och göra det 

mellanmänskliga pratbart.  

  • Vi arbetar med mindre grupper till hela organisationer.

  • Vi bidrar med en underhållande form för ert innehåll.

  • Vi skapar en trygg plattform som möjliggör dialog, förändring, nyfikenhet och personligt ägarskap.

 

  • Vi fyller din punkt på konferensen.

  • Vi skapar riktade utbildningsinsatser.

  • Vi ger halv- och heldagar för små och stora grupper.

  • Vi har många referenser som delar med sig av erfarenheten och resultatet av våra forumspel.

 

 

 

 

                            info@forumbyran.se                     073-965 88 84