KUNDER

 • ALMI

 • Konsultföretaget InUse i Malmö och i Göteborg

 • Länsstyrelsen i Stockholm, två återkommande tillfällen

 • Länsstyrelsen i Västra Götaland

 • Länsstyrelsen i Jönköping,      två återkommande tillfällen

 • Länsstyrelsen i Uppsala

 • Lunds universitet, Medicinska fakulteten, tre tillfällen

 • PlanB

 • Internationella handelshögskolan i Jönköping

 • Regionförbundet i Kalmar län

 • Linnéuniversitetet i Växjö och i Kalmar

 • Tillväxtverket, Stockholm

 • Region Skåne               

 • Sollentuna kommun

 • Upplands-Bro kommun

 • Haninge kommun

 • Göteborgs kommun

 • Hedemora kommun

 • Hallstahammar kommun

 • Kiruna kommun

 • Sveriges kommuner och landsting

 • Uppsala kommun

 • Bengtsfors kommun

 • Mariestads kommun

 • Västervik kommun

 • Uddevalla kommun

 • Skara kommun

 • Hudiksvall kommun

 • Länsstyrelsen i Skåne

 • Länsstyrelsen i Blekinge

 • Länsstyrelsen i Södermanland

 • Länsstyrelsen i Halland, tre återkommande tillfällen

 • Länsstyrelsen i Örebro,            två återkommande tillfällen

 • Länsstyrelsen i Jämtland

 • Företagarna

 • Lilla Edets kommun

 • Södertälje kommun

 • Falköpings kommun

 • Västervik kommun

 • Östhammars kommun

 • Halmstad kommun

 • Länsstyrelsen i Kronoberg, tre återkommande tillfällen

 • Länsstyrelsen på Gotland

 • Länsstyrelsen i Västerbotten

 • Studiefrämjandets rikskansli i Stockholm  

 • Länsstyrelsen i Dalarna

 • Länsstyrelsen i Västmanland

 • Linnéuniversitetet

 • LO

 • Länsstyrelsen i Kalmar

 • Almi Företagspartner 

 • Hässleholm kommun             

 • Entreprenörsregionen

 • Vänersborg kommun

 • Surahammars kommun

 • Kristianstads kommun

 • Jönköpings kommun

 • Höganäs kommun

 • Höganäs kommun, alla chefer 

 • Norrtälje kommun

 • Härnösand kommun

 • Vellinge kommun

 • Bollnäs kommun

 • Helsingborg kommun

 • Örkelljunga kommun

 • Östersund kommun

 • Hjo kommun

 • Sala kommun

 

REFERENSER

 

LARS LIMSETH, VD

Jag har sett Forumbyrån vid flera tillfällen, med skilda upplägg och olika beställare. Oberoende av frågeställning så har de levererat en underhållande, tankeväckande och utmanande föreställning bestående av ett flertal forumscener. Sanna är en skicklig processledare, som lyckas aktivera deltagarna/publiken och väcka deras engagemang. Hon gör ett noggrant undersökningsarbete vilket märks i den respons som stannar kvar i gruppen efteråt. Forumbyråns arbete har definitivt utgjort höjdpunkterna vid seminariedagar med tydligt resultatet som blir kvar som "snackisar" bland deltagarna. Jag ger Forumbyrån mina varmaste rekommendationer.

 

 

ANNA DARABI, Biträdande prefekt, institutionen för kliniska vetenskaper

Genom att delta i olika övningar och rollspel fick medverkande forskargruppsledare möjlighet att reflektera över eget och andras bemötande av varandra. Det gavs även tillfälle att öva på att ge och ta emot konstruktiv kritik via ett mycket användbart ”feedback” verktyg. 

Samarbetet med Forumbyrån skedde under mycket professionella former. Varje situation var lätt att känna igen och direkt anpassad efter organisationens förutsättningar. 

Sammantaget är vi mycket nöjda med arrangemanget. Vi kan varmt rekommendera Forumbyrån till organisationer som tar sin arbetsmiljö på största allvar.

 

 

MARIA TUSZYNSKI, Näringslivsutvecklare

Jag kan varmt rekommendera Forumbyrån! Jag ville lyfta den aktuella frågan på ett kreativt och minnesvärt sätt så jag anlitade Forumbyrån som genomförde ett forumspel med workshop och interaktiv del på temat Främja kvinnors företagande. Forumspelet var huvudpunkten under dagen. De är professionella, engagerande och kunniga. De tillvaratar den kompetens som finns hos publiken, öppnar aktivt upp för djup och reflektion samt får hela gruppen delaktig.

Sanna är dessutom mycket lätt att samarbeta med, svarar snabbt på mejl och telefonkontakt och är mån om att göra ett bra och väl genomfört arbete.

Jag kan absolut rekommendera andra att anlita Forumbyrån, det tänker jag göra själv nästa gång jag behöver anordna en givande och rolig dag!

 

 

THOMAS FORSLIN, utvecklingsansvarig Västra Götaland

På ett 30-tal orter har Forumbyrån bistått med ett levande och innehållsfördjupande inslag som lyft våra konferensdagar på ett fint sätt. De tre medverkande skådespelarna har varit mycket professionella och också väldigt roliga och kunnat hantera formatet forumspel på ett vaket och flexibelt sätt. Teaterinslaget har hjälpt vår utbildning att engagera deltagarna och skapa en ökad förståelse för frågeställningarnas praktiska komplexitet. Forumbyråns egenskrivna manus har varit intelligent utformade och uppenbarligen föregåtts av noggrann kunskapsinhämtning. Forumbyråns kvaliteter kan verkligen rekommenderas.

 

 

ANDERS KARLSSON, utvecklingsansvarig, ledningsstaben

Länsstyrelsen i Skåne anlitade Forumbyrån för att jobba med bemötande i tillsynen. Forumbyrån gjorde ett förtjänstfullt arbete både före och under forumspelet. Det som imponerade mest var hur pass bra inlästa skådespelarna var på Länsstyrelsens verksamhet. Vilket gjorde att scenerna var lätta att ta till sig och använda. Att använda forumspel är en bra hjälp för att diskutera svåra frågor som uppkommer när man jobbar med bemötande. I den utvärdering som gjordes efter forumspelet kunde vi konstatera att deltagarna sammanfattningsvis var mycket nöjda med insatsen.

Jag kan ärligt rekommendera andra att använda Forumbyrån om man behöver jobba med bemötande.

 

 

MIKAEL ERLANDSON, Företagarna, Regionsamordnare 

Forumbyrån belyste ämnet på ett helt fantastiskt sätt. De scener ur ett familjeföretag som utspelades hade varit omöjliga att beskriva på ett bättre sätt än vad dessa skickliga skådespelare gjorde.

Deltagarna var med på noterna direkt, konceptet var mycket uppskattat och igenkänningsfaktorn stor. Jag är övertygad om att deltagarnas delaktighet i problemlösningarna inte hade varit lika stor om dessa beskrivits på ett annat sätt.

Jag kan varmt rekommendera Forumbyrån, särskilt efter att ha läst alla lovord i utvärderingen vi gjorde bland deltagarna.

 

 

LISBET SVENSSON, Förvaltningschef

Tack för er proffsighet när ni under en chefsdag i Halmstad satte fokus på värderingar, attityder, beteenden, kulturkrockar och språkförbistringar genom ert makalösa forumspel. Det fick mig att verkligen reflektera över konsten att kommunicera med varandra på ett tydligt sätt. Ni fick också igång ett engagemang från deltagarna på ett både lättsamt och seriöst sätt.

 

 

 

KAJSA GREBÄCK, Studiefrämjandets rikskansli

Ni var superduktiga och väldigt uppskattade! 4,7 på en 5,0 skala i den utvärderingen som vi lät alla fylla i efteråt när dagen var klar.

 

 

 

JUSSI GRÖHN, LO

Det är skillnad att lyssna på någon som levererar svaren till att aktivt medverka. Att både se, höra och medverka till en lösning ger en helt ny dimension för att lösa problem eller finna nya och bättre lösningar. Suveränt helt enkelt.

 

 

 

Birgitta Ryberg, Entreprenörsregionen i Halmstad

De frågeställningar som togs upp har gjort det lättare att tala om attitydfrågor internt inom enskilda kommuner och mellan kommuner. I förberedelserna uppfattade ni frågeställningarna och gjorde om dem till spelbara scener. I genomförandet fanns flexibilitet till publikens gensvar. Jag kan tänka mig att anlita er igen. Jag hör fortfarande kommentarer om fjolårets övningar!

                            info@forumbyran.se                     073-965 88 84