Forumbyrån finns för att fylla behovet av att få spegling på de möjligheter och utmaningar som råder i just er verklighet.

 

Forumbyrån är ett svar på den offentliga- och privata sektorns behov av att få samtala, reflektera och underhållas en stund av de dilemman som dagligen kräver kvalitativ kommunkation.

 

Forumbyrån använder professionellt skådespeleri som ett medel för att möjliggöra lärande.

Vårt sätt att arbeta med forumspel har visat sig vara en dörröppnare till mer innovativa idéer/förslag och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

 

Genom situationerna som gestaltas så tydliggörs vikten av relationskompetens och målgruppen blir stärkt i förmågan att förstå andra och att se sin egen samskapande del i de samtal som kräver lite mer av oss.

Det är med uppdragsgivarens mål och syfte som upplägget skapas och genomförandet vinklas. Vi genomför uppdrag för stora och mindre grupper, från 1 timme till hela utbildningsupplägg. Allt anpassas efter uppdragets kontext.

Forumbyrån startades 2011 av Sanna Turesson

Sanna är professionell skådespelare, och teaterpedagog, utbildad på bland annat Teaterhögskolan i Malmö 2003-2007. Hon är även diplomerad processkonsult, vilket innebär att hon har kompetens och erfarenhet av att arbeta med förändring hos individer, grupper och organisationer. Dessutom utbildad inom konflikthantering med inriktning på arbetslivskonflikter av Thomas Jordan, docent på Göteborgs universitet.

Sanna är även certifierad på GDQ Group Development Questionnarie, som är utvecklat av den amerikanska forskaren Susan Wheelan och som mäter och stödjer utveckling och effektivitet i arbetsgrupper. 

Hon anlitas även för uppdrag inom ledarutveckling, utbildning och grupputveckling som seniorkonsult. Hon har varit VD och chef för Mannaz verksamhet i Sverige.

MEDARBETARE

Rafael Pettersson

Rafael är professionell skådespelare utbildad på Teaterhögskolan i Malmö som frilansat som skådespelare på bland annat TV, Helsingborgs stadsteater, Teatr Weimar och medverkat i film.

Magnus Schmitz

är professionell skådespelare utbildad på Teaterhögskolan i Malmö som gjort bärande roller under tio års tid på Malmö Stadsteater, medverkat i film, radio och tv.

Pär Malmström

är professionell skådespelare utbildad på Teaterhögskolan i Malmö som frilansat som skådespelare på bland annat Riksteatern, Malmö Stadsteater och medverkat i film, reklam och tv. 

                            info@forumbyran.se                     073-965 88 84